Sănătatea mintală are nevoie de EMPOWERMENT

Scopul proiectului "Sănătatea mintală are nevoie de Empowerment" este implicarea persoanelor cu probleme de sănătate mintală în luarea deciziilor în acest domeniu prin îmbunătățirea abilităților acestora de autoreprezentare.

În cadrul acestui proiect 40 de persoane cu probleme de sănătate mintală din 4 orașe vor fi instruite să reprezinte vocea activă a comunității persoanelor cu probleme de sănătate mintală în relația cu autorități locale și persoane politice, reprezentanți ai statului. Aceștia vor susține întâlniri de informare pentru 150 de beneficiari din București, Ploiești, Cluj și Giurgiu, 60 de beneficiari din Iași, Timișoara, Sibiu și Brașov, 100 de aparținători și 40 de reprezentanți ai autorităților publice.

Proiectul își propune să dezvolte un sistem de autoreprezentare al persoanelor cu probleme de sănătate mintală în relația cu decidenții politici de nivel local și central.

Astfel, 40 de persoane cu probleme de sănătate mintală vor dezvolta în mod direct o campanie de advocacy la nivel național, în vederea conștientizării publice a necesității accesului la servicii sociale și de sănătate cu scopul incluziunii în comunitate.

Proiectul vizează, de asemenea, și dezvoltarea pe termen mediu și lung a unui department de comunicare și strângere de fonduri pentru sustenabilitatea Fundației Estuar.

Solicitantul, Fundația Estuar, cu peste 26 de ani de expertiză directă colaborează în acest proiect cu partenerul, Opportunity Associates Romania, care de peste 20 de ani formează formatori și sprijină creșterea capacității acestora de a-și dezvolta și valorifica potențialul.

Proiectul Sănătatea mintală are nevoie de EMPOWERMENT/ ACF_7_MM_444 este derulat de Fundația Estuar în parteneriat cu Opportunity Associates România și beneficiază de o finanțare în valoare de 246.714 euro, prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org. Informații despre Active Citizens Fund România sunt disponibile la www.activecitizensfund.ro.

Mental health needs EMPOWERMENT

The aim of the project "Mental Health Needs Empowerment" is to involve people with mental health problems in making decisions in this area by improving their self-representation skills.

Within this project, 40 people with mental health problems from 4 cities will be trained to represent the active voice of the community of people with mental health problems in relation to local authorities and politicians, state representatives. They will hold information meetings for 150 beneficiaries from Bucharest, Ploiesti, Cluj and Giurgiu, 60 beneficiaries from Iasi, Timisoara, Sibiu and Brasov, 100 members and 40 representatives of public authorities.

The project aims to develop a system of self-representation of people with mental health problems in relation to local and central policy makers.

Thus, 40 people with mental health problems will directly develop an advocacy campaign at national level, in order to raise public awareness of the need for access to social and health services for inclusion in the community.

The project also aims to develop a medium- and long-term communication and fundraising department for the sustainability of the Estuar Foundation.

The applicant, Estuar Foundation, with over 26 years of direct expertise collaborates in this project with the partner, Opportunity Associates Romania, which has been training trainers for over 20 years and supporting the increase of their capacity to develop and capitalize on their potential.

Mental Health project needs EMPOWERMENT / ACF_7_MM_444 implemented by Estuar Foundation in partnership with Opportunity Associates Romania benefits of a 246.714,00 euro grant from Active Citizens Fund Romania funded by Iceland, Liechtenstein, and Norway through the EEA Grants 2014 -2021

Noutăți / News

Lucrăm împreună pentru o Europă incluzivă / Working together for an inclusive Europe

#haide #ActiveCitizensFund #Romania #activecitizens #EEANorwayGrants

Active Citizens Fund - Romania

www.activecitizensfund.rowww.eeagrants.org 

 Proiect derulat de / Project implemented by:

Toate Drepturile Rezervate - Fundatia Estuar